0

Trenerzy:

 • Katarzyna Bartkowiak

  W Ośrodku Dalej Razem koordynator zespołu diagnostycznego oraz terapeuta małych dzieci.

  Katarzyna Bartkowiak

  Pedagog-terapeuta, koordynator zespołu diagnostycznego w Ośrodku Dalej Razem. Ze Stowarzyszeniem związana od początku jego istnienia. Odpowiada za prowadzenie terapii małych dzieci, konsultacje z terapeutami, rodzicami oraz placówkami. Prowadzi szkolenia dotyczące autyzmu dla rodziców oraz profesjonalistów.

 • Anna Bilon

  W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA.

  Anna Bilon

  W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 

 • Sebastian Cycuła

  Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem, związany z organizacją od 2005 roku.

  Sebastian Cycuła

  Politolog. Ukończył studia podyplomowe: ekonomia społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent kursu Prawa i Wolności Człowieka organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego główne zadanie w Dalej Razem to stworzyć terapeutom warunki do przywracania światu Osób z autyzmem.

 • Marzena Ganczar

  Współtwórczyni i dyrektor merytoryczny Dalej Razem sp. z o.o. – przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego dorosłe osoby z ASD.

  Marzena Ganczar

  Pedagog. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz terapii zajęciowej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie, ukończyła m.in. kursy dotyczące kinezjologii, terapii taktylnej, terapii behawioralnej. Pracuje z osobami z autyzmem od 2004 roku. Współtwórczyni i dyrektor merytoryczny Dalej Razem sp. z o.o. – przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego dorosłe osoby z ASD. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem zespołu pracującego z młodzieżą i mniej samodzielnymi dorosłymi osobami z ASD.

 • Ewa Gruna-Skowron

  Neurologopeda w przedszkolu i szkole Dalej Razem.

  Ewa Gruna-Skowron

  Oligofrenopedagog, neurologopeda. Uczestniczyła w szeregu szkoleń specjalistycznych w zakresie pracy z osobami z autyzmem. W Ośrodku Dalej Razem prowadzi terapię dzieci przedszkolnych oraz indywidualne zajęcia logopedyczne. Neurologopeda w przedszkolu i szkole Dalej Razem.

 • Małgorzata Grygiel

  Odpowiada za wysoką jakość merytoryczną oferty Dalej Razem Edu. 

  Małgorzata Grygiel

  Pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, arteterapeuta. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie, ukończyła szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z ASD. Pracuje z osobami z autyzmem od 2001 roku, zajęcia integracji sensorycznej prowadzi od 2007 roku. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem ds. szkoleń oraz członkiem zespołu diagnostycznego.

 • Magdalena Lisiecka

  W jednostkach Dalej Razem prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera.

  Magdalena Lisiecka

  Psycholog. Ma za sobą studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w zakresie seksuologii. Uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie. W jednostkach Dalej Razem prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera. Realizuje terapię indywidualną dzieci, przeprowadza testy psychologiczne.

 • Marta Mucha

  W Ośrodku Dalej Razem koordynuje prace psychologów przeprowadzających testy monitorujące postępy w rozwoju podopiecznych.

  Marta Mucha

  Psycholog. Ukończyła roczny kurs podstawowy z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ma za sobą cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, jest w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. W Ośrodku Dalej Razem koordynuje prace psychologów przeprowadzających testy monitorujące postępy w rozwoju podopiecznych oraz prowadzi terapię indywidualną.

 • Aneta Nawrot

  W Ośrodku Dalej Razem prowadzi terapię dzieci i młodzieży. Nauczyciel nauczania zintegrowanego, współtworzyła klasę dla osób z autyzmem.

  Aneta Nawrot

  Pedagog specjalny. Ma za sobą studia specjalizacyjne z zakresu wczesnego wspomagania dziecka i ucznia z autyzmem. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie. Ukończyła szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z ASD. W  SPOA Dalej Razem prowadzi terapię dzieci i młodzieży z Nowej Soli i okolic. Nauczyciel nauczania zintegrowanego, współtworzyła klasę dla osób z autyzmem.

 • Katarzyna Piosik-Łobaczewska

  W spółce Dalej Razem dba o jakość terapii osób dorosłych z zespołem Aspergera oraz o ich uzawodowianie.

  Katarzyna Piosik-Łobaczewska

  Psycholog i pedagog. Ma za sobą dwuletnie szkolenie specjalistyczne z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem. Uczestniczyła także w licznych szkoleniach z zakresu wiedzy o autyzmie. Posiada certyfikat trenera Videotreningu Komunikacji. Ponadto ukończyła szkolenie dla mediatorów w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. W spółce Dalej Razem dba o jakość terapii osób dorosłych z zespołem Aspergera oraz o ich uzawodowianie.

 • Jakub Sapeńko

  W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora ds. seksualności osób z autyzmem.

  Jakub Sapeńko

  Psycholog. Ukończył studia podyplomowe na kierunku pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii. Ma za sobą pierwszy stopień szkolenia z zakresu Psychoterapii Systemowej, Indywidualnej i Rodzinnej. Uczestniczył w cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora ds. seksualności osób z autyzmem.

 • Katarzyna Stein-Szała

  Współtwórczyni koncepcji merytorycznej Przedszkola Dalej Razem, w którym dba o jakość pracy z dziećmi.

  Katarzyna Stein-Szała

  Pedagog i logopeda, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie. Współtwórczyni koncepcji merytorycznej Przedszkola Dalej Razem z oddziałami dla dzieci z autyzmem, w którym pełni funkcję wicedyrektora i dba o jakość pracy z dziećmi. W Ośrodku Dalej Razem jest członkiem zespołu diagnostycznego, prowadzi także zajęca logopedyczne z dziećmi z autyzmem.

 • Katarzyna Suchocka

  W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem zespołu ds. komunikacji osób z autyzmem.

  Katarzyna Suchocka

  Pedagog i logopeda. Dyplomowany specjalista z zakresu neurologopedii klinicznej oraz wczesnej interwencji. Uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Posługuje się językiem migowym. Pracuje z osobami z autyzmem od 2007 r. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem zespołu ds. komunikacji osób z autyzmem.

 • Mateusz Wyderka

  W jednostkach Dalej Razem koordynuje prace zespołu ds. współpracy z rodzinami.

  Mateusz Wyderka

  Psycholog, psychoterapeuta, pracuje z rodzinami osób z różnymi problemami od 2007 roku. W Dalej Razem koordynuje prace zespołu ds. współpracy z rodzinami, prowadzi konsultacje indywidualne, szkolenia i grupy dla rodziców.