0


(UP 9/11) Szkielet fonetyczny - naśladowanie czynności z dźwiękiem

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH - UMIEJĘTNOŚCI PRELINGWALNE

OPIS ĆWICZENIA:
Przebieg ćwiczenia: bierzemy zabawkę, która może zaciekawić dziecko, np. autko, pacynka, zwierzątko i wykonujemy nią ruch jednocześnie wypowiadając samogłoskę. Zachęcamy dziecko do powtórzenia lub wykonujemy taki sam ruch jego rączką.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Kontakt

Katarzyna Suchocka

Koordynator ds. komunikacji Osób z autyzmem

Katarzyna Suchocka

Pedagog i logopeda. Dyplomowany specjalista z zakresu neurologopedii klinicznej oraz wczesnej interwencji. Uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Posługuje się językiem migowym. Pracuje z osobami z autyzmem od 2007 r. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem zespołu ds. komunikacji osób z autyzmem.

id store: 1


id website: 1