0

Staż 9 w 10

Dziewięć godzin obserwacji w dziesięć godzin zegarowych
(bo każdemu należy się przerwa na obiad)

 

Zapraszamy Państwa na Staż 9 w 10 w jednostkach SPOA Dalej Razem!


Podczas Stażu umożliwimy Państwu uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Przedszkolu
Dalej Razem, Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym oraz Dalej Razem sp. z o.o.

 

W Przedszkolu Dalej Razem zaprosimy Państwa do 4-osobowych grup dla dzieci z autyzmem.
Podczas pobytu w Przedszkolu będziecie możliwość obserwacji np.:


- indywidualnych zajęcć terapeutycznych,

- zajęć grupowych prowadzonych w grupie dzieci z autyzmem,

- zajęć integracyjnych,

- komunikacji alternatywnej PECS wspomagającej umiejętności porozumiewania się,

ustrukturalizowanych zajęć prowadzonych na planie dnia i planie aktywności.


W trakcie Stażu w Przedszkolu przyjżycie się Państwo zajęciom specjalistów na co dzień
pracujących z najmłodszymi podopiecznym Stowarzyszenia.


W Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym dostaniecie Państwo możliwość uczestniczenia
w zajęciach opartych na różnych formach oddziaływania.


Zaprosimy Państwa na terapię bazową skoncentrowaną na oddziaływaniu w trzech sferach
funkcjonowania: kontaktach społecznych, komunikacji i relacji oraz na sferze zachowania i
myślenia. Zaproponujemy też udział w zajęciach specjalistycznych, takich jak np.:

- integracja sensoryczna

- logopedia,

- zajęcia grupowe,

- arteterapia opartą na energii żywiołów,

- Treningi Umiejętności Społecznych.


Podczas pobytu w Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym zdobędziecie Państwo
doświadczenia, obserwując terapię prowadzoną wśród podopiecznych w różnym wieku (od
najmłodszych do osób dorosłych) oraz wśród osób o różnym poziomie funkcjonowania.


W Dalej Razem sp. z o.o. będziecie Państwo towarzyszyć osobom dorosłym w ich codziennej
pracy i obowiązkach. Zobaczycie, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo społeczne stworzone z
myślą o osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w którym pracownikami są podopieczni
naszej Organizacji.


Obecnie w Spółce funkcjonują działy:

- poligraficzny,

- multimedialny,

rękodzielniczy,

- kulinarny.


Zasady udziału w Stażu 9 w 10:

- Staż jest ofertą jedynie dla absolwentów Akademii Autyzmu

- Staż można odbyć maksymalnie w ciągu 3 miesiący od ukończenia Akademii w terminach zapropnowanych przez SPOA Dalej Razem

- w jednym dniu Staż może odbywać tylko jedna osoba

- Staż trwa od godziny 8.00 do godziny 18.00 (w dniu odbycia Stażu o godz. 7.45 odbędzie się spotkanie wprowadzające z Koordynatorem Merytorycznym Stażu – Panią Małgorzatą Grygiel). Program zajęć ustalany jest indywidualnie dla każdego uczestnika

- w ciągu dnia stażowego przysługuje Państwu przerwa obiadowa w wymiarze 60 minut.