0


(PW 27/41) Segregowanie obrazków ze względu na kryterium użycia

OPIS ĆWICZENIA:
Dziecko otrzymuje czystą tablicę, na której wyszczególnione będą trzy kategorie obrazków. Rodzic prezentuje dziecku obrazki będące symbolem danej kategorii, głośno je nazywając: zabawki, ubranie, jedzenie. Pierwsze trzy obrazki rodzic dopasowuje samodzielnie, modelując w ten sposób wykonanie zadania. Zadaniem dziecka jest posegregować pozostałe obrazki, dopasowując je do odpowiedniej kategorii. Polecenie dla dziecka to „Dopasuj”.

CEL:
Nauka kategoryzowania obrazków ze względu na kryterium użycia.

WAŻNE!
Podane w ćwiczeniu kategorie są przykładowe. Obrazki można segregować ze względu na różne kryteria, np. warzywa – owoce; przedmioty znajdujące się w kuchni – w pokoju – w łazience; itd.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1