0


(PW 04/41) Dopasowywanie przedmiotu do zdjęcia

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic, siedząc naprzeciw dziecka, rozkłada na stole zdjęcia kilku przedmiotów. Następnie bierze do ręki jeden z przedmiotów i kładzie pod odpowiadającym mu zdjęciem. Modelując w ten sposób prawidłowe wykonanie zadania, podaje dziecku kolejne przedmioty i zachęca do powtórzenia czynności. Zadaniem dziecka jest dopasowanie pozostałych przedmiotów do odpowiadających im zdjęć.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka dostrzegania zależności pomiędzy zdjęciem a przedmiotem, a tym samym utożsamiania określonego konkretu z odpowiadającym mu zdjęciem.

WAŻNE!
Zdjęcia przedmiotów nie są tożsame z obrazkami przedmiotów. W tym zadaniu ważne jest, by wykorzystać zdjęcia konkretnych przedmiotów. Jeśli dziecko ma trudności z prawidłowym dopasowaniem przedmiotów, należy zmniejszyć liczbę zdjęć do dwóch.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1