0


(PW 41/41) Układanie historyjek obrazkowych

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic układa przed dzieckiem obrazki, które w odpowiedniej kolejności tworzą logiczny ciąg zdarzeń. Następnie zbiera obrazki i podaje je dziecku, wydając polecenie: „ułóż w odpowiedniej kolejności”. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazków we właściwej kolejności, tak by tworzyły historyjkę obrazkową.
CEL:
Nauka dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych oraz tworzenia logicznych ciągów zdarzeń.

WAŻNE!
Podczas prezentowania dziecku obrazków przedstawiających jakieś wydarzenia, warto je opisywać, nazywając postacie i czynności widoczne na obrazku.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1