0


(PW 39/41) Dopasowywanie emocji do sytuacji przedstawionych na obrazku

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic prezentuje dziecku schematyczne obrazki przedstawiające różne stany emocjonalne: wesoły, smutny, zły, przestraszony. Następnie dopasowuje do każdego z nich obrazek odzwierciedlający daną emocję (np. radość – chłopiec otrzymuje balon). Po zamodelowaniu ćwiczenia, rodzic zbiera obrazki przedstawiające wydarzenia i podaje je dziecku. Zadaniem dziecka jest dopasowanie obrazków do poszczególnych emocji.
Ćwiczenie to posiada również drugi wariant wykonania. Rodzic prezentuje obrazki przedstawiające określone sytuacje, natomiast dziecko dopasowuje „buźki”.

CEL:
Nauka identyfikowania podstawowych emocji na materiale obrazkowym.

WAŻNE!
Prawidłowe identyfikowanie emocji jest bardzo ważną umiejętnością. Jeśli dziecko nie rozróżnia podstawowych stanów emocjonalnych (wesoły, smutny, zły, przestraszony), może mieć trudności w relacjach społecznych.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1