0


(PW 28/41) Rozpoznawanie bliskich osób na zdjęciach

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic trzyma w dłoni zdjęcia osób z najbliższego otoczenia dziecka. Kolejno pokazuje poszczególne zdjęcia i kładzie na stole przed dzieckiem, nazywając osoby – „Popatrz, to jest mama. To jest tata/ babcia/ dziadek/ Kasia/ Olek.” Następnie prosi dziecko, by pokazało poszczególne zdjęcia („Pokaż, gdzie jest mama?”). W ten sposób można ćwiczyć nie tylko identyfikowanie określonych osób na zdjęciach, ale także nazewnictwo (mama, tata itd.)

CEL:
Nauka identyfikowania i rozpoznawania znanych dziecku osób na zdjęciach.

WAŻNE!
Zdjęcia powinny być wyraźne, a postacie na fotografii dobrze widoczne. Tło zdjęć nie może rozpraszać uwagi dziecka, więc najlepiej, gdy jest ono jednolite. Ważne, by wygląd osób przedstawionych na zdjęciu zgadzał się z rzeczywistością.
W przypadku, gdy liczba zdjęć jest zbyt duża do rozróżnienia dla dziecka, należy ją na początku zmniejszyć do 2-3.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1