0

Pomoce terapeutyczne

Nasze pomoce terapeutyczne, tworzone z myślą o osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to pomysły naszych podopiecznych, przyjaciół, terapeutów i nauczycieli. Znajdziecie tu Państwo kolekcję nowatorskich materiałów, dzięki którym będziecie mogli wzmocnić ilość i jakość bodźców dla swoich podopiecznych w ciekawy i bezpieczny sposób.

Pomysł na pomoc: Marzena Ganczar

PASZKOT – pakiet szkoła (obrazki do planu)

26

Produkt dostępny

Piktogramy - szkoła


Obrazki przedstawiają symbolicznie najczęściej odwiedzane miejsca oraz czynności wykonywane w szkole, np. toaleta, śniadanie, obiad, czytanie, pisanie. 7 obrazków powtarza się ze względu na to, że będzie konieczność używania ich codziennie lub dwukrotnie w ciągu dnia.

Pakiet zawiera:
38 obrazków (5cm × 5cm), na odwrocie obrazków znajduje się rzep.

UWAGA: Obrazki i plansze drukowane są na sztywnym, grubym papierze (kreda mat 300g/m2) i zabezpieczane (laminowane) cienką matową folią
Dzięki obrazkom, przedstawiającym najczęściej odwiedzane miejsca oraz wykonywane czynności w szkole, możesz ułatwić osobie z autyzmem zaplanowanie całego dnia.

Obrazki są doskonałym dodatkiem do naszej pomocy tereputyczno-dydaktycznej DROZD WĘDROWNY – plan aktywności, który można zakupić osobno.

Zobacz także