0


(PW 40/41) Obracanie obrazu w umyśle

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic prezentuje dziecku na tablicy kilka obrazków. Następnie prosi dziecko, by odnalazło obrazek identyczny z tym, który trzyma w ręce. Na tablicy obrazki, poza jednym, są odbiciem lustrzanym głównego obrazka oraz umieszczone są w różnych położeniach. Zadaniem dziecka jest odnaleźć obrazek identyczny do wskazanego przez rodzica, bez odwracania poszczególnych obrazków.

CEL:
Nauka odwracania obrazu w umyśle.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1