0


(WW 2/7) Wodzenie wzrokiem za poruszającym się przedmiotem na płaszczyźnie

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciwko dziecka. Przed dzieckiem rozłożony jest tor do jazdy małym samochodem w określonym kształcie (najpierw tor w linii pionowej, następnie poziomej, ukośnej w górę, ukośnej w dół, fali, a na końcu spirali). W pierwszej kolejności rodzic prezentuje sposób wykonania ćwiczenia, jednocześnie kierując do dziecka komunikat „Popatrz”. Zadaniem dziecka jest śledzić ruch samochodu. Następnie rodzic przekazuje dziecku zabawkę i zachęca do powtórzenia czynności.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka wodzenia wzrokiem za poruszającym się przedmiotem na określonej płaszczyźnie.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1