0


(WW 3/7) Wodzenie wzrokiem za palcem wskazującym na płaszczyźnie o określonej fakturze

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciwko dziecka. Przed dzieckiem rozłożony jest biały arkusz z oznaczoną na nim linią w określonym kształcie (linii pionowej, następnie poziomej, ukośnej w górę, ukośnej w dół, fali oraz spirali) oraz fakturze. Linia wykonana jest z materiału o określonej fakturze np. sznurek, rzep, inny materiał. W pierwszej kolejności rodzic prezentuje sposób wykonania ćwiczenia, jednocześnie kierując do dziecka komunikat „Popatrz”. Zadaniem dziecka jest śledzić ruch palca rodzica. Następnie rodzic modeluje u dziecka gest wskazywania palcem i zachęca do powtórzenia czynności.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka wodzenia wzrokiem za poruszającym się palcem wskazującym na płaszczyźnie o określonej fakturze.

WAŻNE!
W tym ćwiczeniu, dziecko nie musi posiadać umiejętności wykonywania gestu wskazywania palcem (choć ćwiczenie dobrze wpływa na rozwój tego gestu). Zadaniem dziecka jest nabycie umiejętności podążania wzrokiem za palcem.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1