0

(WW 3/7) Wodzenie wzrokiem za palcem wskazującym na płaszczyźnie o określonej fakturze

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciwko dziecka. Przed dzieckiem rozłożony jest biały arkusz z oznaczoną na nim linią w określonym kształcie (linii pionowej, następnie poziomej, ukośnej w górę, ukośnej w dół, fali oraz spirali) oraz fakturze. Linia wykonana jest z materiału o określonej fakturze np. sznurek, rzep, inny materiał. W pierwszej kolejności rodzic prezentuje sposób wykonania ćwiczenia, jednocześnie kierując do dziecka komunikat „Popatrz”. Zadaniem dziecka jest śledzić ruch palca rodzica. Następnie rodzic modeluje u dziecka gest wskazywania palcem i zachęca do powtórzenia czynności.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka wodzenia wzrokiem za poruszającym się palcem wskazującym na płaszczyźnie o określonej fakturze.

WAŻNE!
W tym ćwiczeniu, dziecko nie musi posiadać umiejętności wykonywania gestu wskazywania palcem (choć ćwiczenie dobrze wpływa na rozwój tego gestu). Zadaniem dziecka jest nabycie umiejętności podążania wzrokiem za palcem.
3 miesiące
29zł
6 miesięcy
45zł
12 miesięcy
71zł
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

autyzm | Zespół Aspergera | komunikacja alternatywna | pomoce terapeutyczne | szkolenia