0


(WW 4/7) Wodzenie wzrokiem za palcem wskazującym na płaszczyźnie

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciwko dziecka. Przed dzieckiem rozłożony jest biały arkusz z narysowaną na nim linią w określonym kształcie (linii pionowej, następnie poziomej, ukośnej w górę, ukośnej w dół, fali oraz spirali). W pierwszej kolejności rodzic prezentuje sposób wykonania ćwiczenia, jednocześnie kierując do dziecka komunikat „Popatrz”. Zadaniem dziecka jest śledzić ruch palca rodzica. Następnie rodzic modeluje u dziecka gest wskazywania palcem i zachęca do powtórzenia czynności.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka wodzenia wzrokiem za palcem wskazującym na płaszczyźnie.

WAŻNE!
Kolor czerwony jest kolorem, który najmocniej skupia wzrok dziecka.
Dlatego dobrze jest, gdy linie narysowane są kolorem czerwonym. Zadaniem dziecka jest nabycie umiejętności podążania wzrokiem za palcem.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1