0


(WW 1/7) Wodzenie wzrokiem za atrakcyjnym przedmiotem

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciwko dziecka. Trzymając w ręce atrakcyjny dla dziecka przedmiot, umieszcza go na wysokości oczu dziecka. Następnie powolnym ruchem przesuwa przedmiot w linii poziomej na wysokości oczu dziecka. Polecenie kierowane do dziecka to komunikat „Popatrz”. W dalszej kolejności należy wykonać ruch w linii pionowej, następnie po skosie od góry do dołu, po skosie od dołu do góry, wykonując ruch falowy, a na końcu okrężny. Zadaniem dziecka jest śledzić wzrokiem ruch przedmiotu.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest skupienie wzroku dziecka na określonym przedmiocie, a następnie nauka wodzenia za nim wzrokiem (bez konieczności obrotu głową).

WAŻNE!
Przedmiotem należy poruszać w polu widzenia dziecka. Należy zwrócić uwagę, by przedmiot nie był umieszczony zbyt wysoko lub zbyt nisko. Pole widzenia to obszar, w którym dziecko widzi otaczającą go rzeczywistość bez konieczności poruszania głową.
W tym ćwiczeniu początkowo dziecko może obracać całą głową za przedmiotem. Jednak ćwiczenie jest w pełni zrealizowane dopiero w momencie, gdy dziecko potrafi trzymać głowę nieruchomo i poruszać jedynie gałkami ocznymi w linii ruchu przedmiotu.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1