0


(PW 16/41) Uzupełnianie części twarzy na planszy

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic kładzie przed dzieckiem planszę z narysowanym konturem głowy. Zadaniem dziecka jest dołożyć w odpowiednim miejscu brakujące części twarzy (oczy, nos, usta, uszy, włosy).

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nabycie umiejętności uzupełniania części twarzy na planszy.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1