0


(PW 01/41) Umieszczanie figur geometrycznych w odpowiadających im otworach

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic kładzie przed dzieckiem deseczkę z wyciętymi otworami na koło, trójkąt oraz kwadrat. Następnie bierze poszczególne figury i dopasowuje je do odpowiednich otworów. Zachęca w tym czasie dziecko do spojrzenia na daną czynność. Po zaprezentowaniu sposobu wykonania ćwiczenia, wyjmuje figury z deseczki i podaje je kolejno dziecku. Zadaniem dziecka jest umieścić wszystkie figury w prawidłowych otworach.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka umieszczania figur (koło, trójkąt, kwadrat) w odpowiadających im otworach.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1