0


(KWR 3/7) Umieszczanie elementów w pojemniku z niewielkim otworem

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic stawia przed dzieckiem płaski pojemnik z ziarnami fasoli. Zadaniem dziecka jest przełożenie kolejnych ziaren do stojącej obok butelki. Rodzic pokazuje przełożenie pierwszego ziarenka, a następnie zachęca dziecko do samodzielnego przełożenia następnych.
Komunikat kierowany do dziecka to polecenie „Włóż fasolę do butelki”.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka precyzji ruchu, chwytania małych elementów oraz umieszczania ich w pojemniku z otworem o niewielkim rozmiarze.
Ważne!
Pojemnik, do którego przekładana jest fasola (lub inne elementy), powinien mieć niewielki otwór. Jako pojemnik dobrze sprawdza się w tym ćwiczeniu plastikowa butelka. Ćwiczenie to wymaga dużej precyzji i umiejętności koncentracji uwagi.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1