0


(PW 24/41) Układanie sekwencji dwuelementowej z obrazków atematycznych na zasadzie naśladownictwa

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic układa przed dzieckiem sekwencję dwuelementową z obrazków atematycznych. Następnie bierze do ręki drugi zestaw obrazków. Wykorzystując je, układa identyczną sekwencję jak wcześniej. Pokazując w ten sposób zależność pomiędzy obydwoma sekwencjami, burzy jedną z nich i podaje dziecku obrazki. Zadaniem dziecka jest ułożyć identyczną sekwencję obrazków.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka układania sekwencji dwuelementowej z obrazków atematycznych na zasadzie naśladownictwa.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1