0

(WW 5/7) Wodzenie wzrokiem za upadającym przedmiotem w bliskiej przestrzeni

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciw dziecka. Pomiędzy rodzicem a dzieckiem znajduje się rynienka, w środku której może toczyć się piłka. Rodzic skupia wzrok dziecka na piłce, a następnie wydając komunikat „Popatrz”, upuszcza ją w rynience. Zadaniem dziecka jest śledzić ruch piłki.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka podążania wzrokiem za upadającym przedmiotem na określonym obszarze.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.