0


(PW 17/41) Składanie obrazków dwu- i trzyczęściowych

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic układa na stole obrazek składający się z dwóch części. Następnie rozsuwa poszczególne części obrazka i zachęca dziecko do powtórzenia czynności. Komunikat kierowany do dziecka to polecenie „Ułóż obrazek”. Zadaniem dziecka jest złożenie obrazka w jedną całość.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka łączenia dwu-, trzyelementowych obrazków w całość.

WAŻNE!
Gdy dziecko opanuje umiejętność łączenia obrazków dwuczęściowych, można wprowadzić obrazki składające się z trzech- i więcej części.
By umiejętność składania obrazków w całość była w pełni opanowana, należy zmieniać położenie poszczególnych części obrazków względem siebie.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1