0


(PW 20/41) Segregowanie elementów ze względu na kolor

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic stawia przed dzieckiem trzy pojemniki w różnych, kontrastujących ze sobą kolorach. Pojemniki te mogą być całkowicie pokryte danym kolorem lub częściowo (jak na filmie). Rodzic modeluje wykonania zadania, a następnie zachęca dziecko do powtórzenia czynności. Zadaniem dziecka jest umieścić podane przez rodzica przedmioty w odpowiednim pod względem koloru pojemniku/ koszyku.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka segregowania przedmiotów ze względu na kolor.

WAŻNE:
Pojemniki oraz segregowane przedmioty powinny mieć jednolity kolor.
Jeśli dziecko ma trudności z prawidłowym wykonaniem ćwiczenia, należy zmniejszyć liczbę koszyków do dwóch.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1