0


(KWR 1/7) Przekładanie elementów do innego pojemnika

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic ustawia przed dzieckiem dwa koszyki w linii poziomej i w niewielkiej odległości od siebie. W jednym z koszyków znajdują się kolorowe piłki. Zadaniem dziecka jest przełożyć piłki do drugiego koszyka. Rodzic prezentuje sposób wykonania zadania, a następnie zachęca dziecko do powtórzenia czynności, wypowiadając przy tym komunikat „Przełóż piłki”. Gdy dziecko prawidłowo wykona ćwiczenie, rodzic zmienia ustawienie koszyków – najpierw w linii pionowej, następnie w linii ukośnej. W dalszym etapie zadania, należy zwiększyć odległość między koszykami i powtórzyć ćwiczenie od początku.
CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka przekładania elementów z pojemnika do pojemnika – początkowo przy niewielkiej odległości pojemników od siebie, a następnie przy większej odległości.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1