0


(N 6/8) Naśladowanie sekwencji ruchów z użyciem przedmiotów

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciw dziecka. Na stoliku, w polu widzenia dziecka, rodzic kładzie dwa przedmioty (np. łyżkę i kubek). Zwracając na siebie uwagę dziecka, rodzic wypowiada komunikat „Popatrz.” W momencie, gdy dziecko spojrzy na rodzica, ten wykonuje ruch położonymi przedmiotami (np. ruch kierowania łyżki do buzi, a następnie odłożenia jej do kubka). Następnie rodzic układa ponownie przedmioty na stole i kierując w stronę dziecka komunikat „Zrób tak jak ja”, zachęca go do powtórzenia czynności.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka naśladowania sekwencji czynności z użyciem przedmiotów.

WAŻNE!
Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, warto jest wykorzystywać przedmioty codziennego użytku, gdyż w ten sposób dziecko uczy się przeznaczenia i adekwatnego wykorzystywania tych przedmiotów w codzienności.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1