0


(N 8/8) Naśladowanie sekwencji ruchów połączonej z percepcją wzrokową

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciw dziecka. Na stoliku, w polu widzenia dziecka, rodzic ustawia trzy pudła różniące się między sobą kolorem. Zwracając na siebie uwagę dziecka, rodzic wypowiada komunikat „Popatrz”, po czym uderza pałką w pudła. Następnie podaje dziecku pałkę i zachęca go do powtórzenia czynności.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka naśladowania sekwencji ruchów z wykorzystaniem umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej.

WAŻNE!
W odróżnieniu do wcześniejszego ćwiczenia, pudła powinny być tej samej wielkości i kształtu, ale w różnych kolorach. Tym razem, dziecko musi zapamiętać sekwencję czynności po kolorach, a nie odgłosie, jaki wydają przy uderzeniu.
Podobnie jak w ćwiczeniu powyżej, początkowo należy prezentować dwa różne uderzenia. Gdy dziecko opanuje już tę umiejętność, można wykonać sekwencję trzech uderzeń.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1