0


(N 7/8) Naśladowanie sekwencji ruchów połączonej z percepcją słuchową

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciw dziecka. Na stoliku, w polu widzenia dziecka, rodzic ustawia trzy pudła, które w podczas uderzania w nie, wydają różniące się między sobą dźwięki.
Zwracając na siebie uwagę dziecka, rodzic wypowiada komunikat „Posłuchaj”, po czym uderza pałką w pudła. Następnie podaje dziecku pałkę i zachęca go do powtórzenia czynności.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka naśladowania sekwencji ruchów połączonych z umiejętnością różnicowania dźwięków.

WAŻNE!
Pudła powinny być tej samej wielkości i kształtu, tak by dziecko zapamiętywało sekwencję ruchów po usłyszanym dźwięku, a nie wyglądzie pudła. Ważną rolę stanowią nakładki na pudła, które po uderzeniu w nie, wydają różne dźwięki.
Początkowo, należy prezentować dwa różne dźwięki. Gdy dziecko opanuje już tę umiejętność, można wykonać sekwencję trzech uderzeń.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1