0


(N 2/8) Naśladowanie ruchów motoryki małej

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic stoi lub siedzi naprzeciw dziecka. Zwracając na siebie uwagę dziecka, rodzic wypowiada
komunikat „Popatrz. Zrób tak jak ja”. W momencie, gdy dziecko spojrzy na rodzica, ten wykonuje
jeden ruch swoimi rękoma (np. zaciśnięcie pięści, ruch wkręcania żarówki, dotknięcie palcem
wskazującym kciuka). Zadaniem dziecka jest powtórzyć ruch własnymi rękoma.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka naśladowania ruchu z zakresu motoryki małej wykonanego
wcześniej przez inną osobę.

WAŻNE!
Podobnie jak we wcześniejszym ćwiczeniu, ruch prezentowany przez rodzica powinien być wykonany
w umiarkowanym tempie, ale w sposób zdecydowany i precyzyjny.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1