0


(PS 1/4) Lokalizowanie źródła dźwięku

Opis ćwiczenia:
Rodzic siedzi naprzeciwko dziecka. Przed dzieckiem znajduje się pudełko, w którym ukryty jest przedmiot. Zadaniem dziecka jest otworzyć pudełko, w momencie, gdy usłyszy dźwięk wydawany przez przedmiot. Polecenie kierowane do dziecka to komunikat „Gdzie słyszysz dźwięk? Poszukaj go”. Rodzic początkowo modeluje wykonanie zadania, następnie zachęca dziecko do powtórzenia czynności.

Cel:
Celem tego ćwiczenia jest skupienie uwagi dziecka na słyszanym dźwięku oraz nauka lokalizowania jego źródła.

Ważne!
Przedmiot należy umieścić w pudełku w taki sposób, by dziecko nie zaobserwowało momentu chowania przedmiotu. Jest to ważne, gdyż celem zadania jest nauka reakcji na dźwięk bez podpowiedzi wzrokowych. Przedmiot ukryty w pudełku musi mieć możliwość wydania dźwięku po kilku sekundach, tak by dziecko nie znudziło się wyczekiwaniem na dźwięk. Przedmiotem odpowiednim do tego zadania jest timer ustawiony wcześniej na kilka sekund.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1