0


(PS 2/4) Lokalizowanie i różnicowanie źródła dźwięku.

Opis ćwiczenia:
Rodzic siedzi naprzeciwko dziecka. Przed dzieckiem znajdują się trzy pudełka. W jednym z nich ukryty jest przedmiot. Zadaniem dziecka jest otworzyć właściwe pudełko i odnaleźć dzwoniący przedmiot. Polecenie kierowane do dziecka to komunikat „Gdzie słyszysz dźwięk? Poszukaj go”. Rodzic prezentuje sposób wykonania zadania, następnie zachęca dziecko do powtórzenia czynności.

Cel:
Celem tego ćwiczenia jest skupienie uwagi dziecka na słyszanym dźwięku oraz nauka lokalizowania jego źródła.

Ważne!
Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, przedmiot należy umieścić w pudełku w taki sposób, by dziecko nie zaobserwowało momentu chowania go.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1