0

Pomoce terapeutyczne

Nasze pomoce terapeutyczne, tworzone z myślą o osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to pomysły naszych podopiecznych, przyjaciół, terapeutów i nauczycieli. Znajdziecie tu Państwo kolekcję nowatorskich materiałów, dzięki którym będziecie mogli wzmocnić ilość i jakość bodźców dla swoich podopiecznych w ciekawy i bezpieczny sposób.

Pomysł na pomoc: Marzena Ganczar

KRUK ‒ kalendarz

280

Produkt dostępny

W skład pomocy wchodzą:
1. Plansza na płycie z pleksy z naklejką (wym. 70cm x 80cm).
2. Obrazki ( wym 5cm x 5cm, łącznie 120 szt.., na odwrocie których znajduje się rzep):
- 12 miesięcy (12 szt.),
- dni tygodnia (7 szt.),
- pory roku (4 szt.),
- stany pogodowe (13 szt.),
- dni miesiąca (31 szt.),
- miesiące cyfry ( 12 szt.),
- święta ( 41 szt.).
3. Obrazki dot. roku - liczby (wymiary 5x9, 10 szt., na odwrocie których znajduje się rzep).
4. Trzy sztuki plansze żółte (formatu A4), do umieszczenia:
- wszystkich dni miesiąca,
- wszystkich dni tygodnia,
- poszczególne lata.
5. Trzy sztuki plansz białych (formatu A4), do umieszczenia:
- ważnych świąt przypadających w roku,
- określenie stanu pogody.

6. Pomoc zapakowana jest w karton.
UWAGA: OBRAZKI I PLANSZE DRUKOWANE SĄ NA GRUBYM PAPIERZE I FOLIOWANE
Osoby z autyzmem często mają trudności z prawidłowym określeniem dni tygodnia, miesiąca, pory roku, stanu pogody czy święta.
Kalendarz zaczepiony w widocznym miejscu porządkuje świat osoby z autyzmem, daje mu poczucie przewidywalności, bezpieczeństwa, ułatwia zrozumienie pojęcia czasu, uczy wymawiania, zapoznaje i utrwala obraz graficzny cyferek i zdjęć.

To doskonała pomoc w nauczaniu, zarówno w domu, w przedszkolu, szkole, jak i ośrodku.

autyzm | Zespół Aspergera | komunikacja alternatywna | pomoce terapeutyczne | szkolenia