0


(PW 25/41) Dopasowywanie obrazka do podobnego obrazka

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic, siedząc naprzeciw dziecka, wykłada na stole kilka obrazków. Następnie bierze do ręki podobny obrazek i kładzie pod odpowiednim obrazkiem na stole. Modelując w ten sposób prawidłowe wykonanie zadania, podaje dziecku kolejne obrazki i zachęca do powtórzenia czynności. Zadaniem dziecka jest dopasować wszystkie obrazki do odpowiadających im obrazków.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka dopasowania podobnych do siebie obrazków. W ten sposób dziecko nabywa umiejętność generalizacji i rozumienia, że pod danym określeniem może mieścić się kilka obrazków, różniących się kolorem, kształtem, ale pełniących tę samą funkcję.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1