0


(PW 08/41) Dopasowywanie brakujących części obrazka

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic kładzie przed dzieckiem ilustrację przedstawiającą np. pomieszczenie kuchenne. Na ilustracji znajduje się kilka białych pól. Rodzic trzyma w ręce obrazki pasujące kolorystycznie do brakujących miejsc. Zadaniem dziecka jest dopasować brakujące obrazki do ilustracji, tak by po dopasowaniu stanowiła jedną całość. Początkowo rodzic modeluje prawidłowe wykonanie zadania, a następnie zachęca dziecko do powtórzenia czynności.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka dostrzegania zależności pomiędzy obrazkami i dopasowywania brakujących części do obrazka.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1