0


(WP 2/3) Wskazywanie palcem obrazka

OPIS ĆWICZENIA:
Rodzic siedzi naprzeciw dziecka. Na pustym stole, w polu widzenia dziecka, rodzic kładzie obrazek (np. obrazek piłki). Następnie zwraca się do dziecka z komunikatem „Pokaż piłkę”. Zadaniem dziecka jest wskazanie obrazka prawidłowo wymodelowanym palcem wskazującym.

CEL:
Celem tego ćwiczenia jest nauka wykonywania gestu wskazywania palcem wskazującym oraz wskazywania na polecenie obrazka.

WAŻNE!
Jeśli dziecko nie wykonuje samodzielnie gestu wskazywania palcem, należy ten gest zamodelować. W tym celu można wykorzystać rękawiczkę z wyciętym otworem na palec wskazujący, którą dziecko zakłada na dłoń.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Zobacz także

  • Akademia Dalej Razem IX

    Chcesz skuteczniej pomagać Osobom z autyzmem? Czerp z doświadczeń terapeutów pracujących w ośrodku, przedszkolu i przedsiębiorstwie społecznym.
    2028
  • ŻURAW – gra: pokaż, narysuj, powiedz

    Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna w postaci gry planszowej. Trenuj koncentrację i spostrzegawczość u osób z autyzmem. W zestawie po 30 kart "pokaż" i "powiedz".
    130

Kontakt

Anna Kaczor

terapeuta

Anna Kaczor

W Ośrodku Dalej Razem pełni funkcję koordynatora zespołu pracującego z najmłodszymi podopiecznymi SPOA. Ukończyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz studia z wczesnej interwencji terapeutycznej. Koordynuje działania terapeutyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

id store: 1


id website: 1