0

Pomoce terapeutyczne

Nasze pomoce terapeutyczne, tworzone z myślą o osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to pomysły naszych podopiecznych, przyjaciół, terapeutów i nauczycieli. Znajdziecie tu Państwo kolekcję nowatorskich materiałów, dzięki którym będziecie mogli wzmocnić ilość i jakość bodźców dla swoich podopiecznych w ciekawy i bezpieczny sposób.

KACZOR – kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych (wersja dla osób z zespołem Aspergera)

10

Produkt dostępny

Notes A5 (na 3 miesiące, kartki kolorowe, łącznie 16 stron).
Nieprzestrzeganie zasad higieny może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a także dla kontaktów międzyludzkich (odrzucenie, stygmatyzacja).
Celem pomocy terapeutycznej jest zwiększenie odpowiedzialności za własną higienę wśród nastolatków i osób dorosłych z zespołem Aspergera, a także ukształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych. Dzięki pomocy, można wyznaczać poszczególne aktywności higieniczne, które osoba powinna wykonać każdego dnia, rano i wieczorem. Pomoc umożliwia zrutynizowanie danych czynności higienicznych, ugruntowanie podstawowej wiedzy na temat higieny.
Prezentowana pomoc może stanowić również narzędzie pracy terapeutycznej (umożliwia zdobycie informacji na temat aktualnych nawyków higienicznych, czy też zaniedbań w tej sferze, a także pozwala wyznaczyć cele do pracy).

autyzm | Zespół Aspergera | komunikacja alternatywna | pomoce terapeutyczne | szkolenia