0

Pomoce terapeutyczne

Nasze pomoce terapeutyczne, tworzone z myślą o osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to pomysły naszych podopiecznych, przyjaciół, terapeutów i nauczycieli. Znajdziecie tu Państwo kolekcję nowatorskich materiałów, dzięki którym będziecie mogli wzmocnić ilość i jakość bodźców dla swoich podopiecznych w ciekawy i bezpieczny sposób.

Pomysł na pomoc: Marzena Ganczar

KOS – pakiet dom (obrazki do planu)

17

Produkt dostępny

Pakiet zawiera: 57 obrazków (5 × 5 cm) na odwrocie których znajduje się rzep. Obrazki przedstawiają symbolicznie najczęściej odwiedzane miejsca oraz czynności wykonywane w domu, np. fryzjer, lekarz, brać prysznic, ubierać się, robić pranie. 11 obrazków powtarza się ze względu na to, że będzie konieczność używania ich codziennie lub dwukrotnie w ciągu dnia.
UWAGA: OBRAZKI DRUKOWANE SĄ NA GRUBYM PAPIERZE I FOLIOWANE
Dzięki obrazkom, przedstawiającym najczęściej odwiedzane miejsca oraz wykonywane czynności w domu, możesz ułatwić osobie z autyzmem zaplanowanie całego dnia. Obrazki są doskonałym dodatkiem do naszej pomocy tereputyczno-dydaktycznej DROZD WĘDROWNY – plan aktywności, który należy osobno zakupić.

autyzm | Zespół Aspergera | komunikacja alternatywna | pomoce terapeutyczne | szkolenia