0

Szkolenia Autyzm

Przygotowujemy do pracy z osobami z autyzmem, tak jak byśmy wdrażali nowych terapeutów „Dalej Razem”. Korzystamy z doświadczeń ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego, przedszkola i przedsiębiorstwa społecznego.


Jak pracować z uczniem z ZA?

Jak zorganizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z ZA?

Uczeń z zespołem Aspergera (ZA) w szkole to ogromne wyzwanie dla środowiska szkolnego. Dla nauczycieli to stres związany z niezrozumiałymi potrzebami osoby z ZA. Dla rówieśników – trudność w przyjęciu nowego kolegi do swojego grona, ze względu na jego odmienne zachowania. Deficyty w obszarze społecznym u osób z ZA są częstym powodem tego, że uczeń z ZA staje się „kozłem ofiarnym” w grupie, celem ataków agresji, zastraszania czy nękania. Dla osób z zespołem Aspergera czas szkoły to okres odczuwania ogromnego lęku, nierzadko przeżywania epizodów depresyjnych.
Aby pomóc ASPI w adaptacji do świata szkolnego, w konstruktywny sposób doświadczać ponadprzeciętnych umiejętności i zdolności tych uczniów, aby uzyskać pożądane efekty oraz odnieść sukces w swojej pracy zawodowej – niezbędna jest wiedza na temat ograniczeń, potencjału oraz potrzeb osób z zespołem Aspergera.

 

Dzięki szkoleniu uczestnik m.in.:

 • dowie się jak postrzegają szkołę uczniowie z ZA i ich rodziny, 
 • dowie się w jaki sposób dostosować otoczenie do potrzeb ucznia z ZA, 
 • pozna techniki wspierające naukę ucznia z ZA, 
 • będzie potrafił stosować techniki terapeutyczne w pracy z uczniem z ZA, 
 • zrozumie zjawisko prześladowania ucznia z ZA w szkole, 
 • dowie się, jak wspierać osoby z ZA w budowaniu relacji z rówieśnikami.

Program szkolenia:

 • Jak postrzegają szkołę uczniowie z ZA i ich rodziny?
 • Jak zorganizować środowisko szkolne do pracy z uczniem z ZA?
 • Jak prowadzić terapię indywidualną – główne sfery do pracy, dobór metod.
 • Jak zapobiegać przemocy wobec ucznia z ZA.
 • Jak pomagać w prawidłowym budowaniu relacji rówieśniczych.

Uczestnicy otrzymają:

 • „Lekcja tolerancji” – scenariusz zajęć lekcyjnych
 • „Skrzynka z narzędziami” – metody do pracy z trudnymi emocjami
 • Sześciostopniowy model rozwoju przyjaźni
 • Materiały szkoleniowe

Garść informacji organizacyjnych:

 • Szkolenia odbywają się w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 10
 • W soboty szkolimy od 9:00 do 17:00
 • W niedziele szkolimy od 8:00 do 16:00
 • Każdy dzień szkoleniowy to 8 godzin dydaktycznych plus przerwy
 • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie Dalej Razem Edu
 • Maksymalna wielkość grupy 24 osoby
 • W grupach od 17 uczestników – 2 prowadzących
 • I najważniejsze: ZAMAWIAJ WCZEŚNIEJ, PŁAĆ MNIEJ!

cena obowiązujaca od: 08.03.2016 - 238 zł

cena obowiązujaca od: 08.04.2016 - 268 zł

Wolne miejsca

Termin: 08.05.2016
cena: 268 zł

Najbliższe szkolenia

Marta Mucha

Marta Mucha

Psycholog. Ukończyła roczny kurs podstawowy z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ma za sobą cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, jest w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. W Ośrodku Dalej Razem koordynuje prace psychologów przeprowadzających testy monitorujące postępy w rozwoju podopiecznych oraz prowadzi terapię indywidualną.

Kontakt

Natalia Strzała

Tel: 514 734 793
E-mail: szkolenia@dalejrazem.pl

Formularz kontaktowy

id store: 1


id website: 1