0

Szkolenia Autyzm

Przygotowujemy do pracy z osobami z autyzmem, tak jak byśmy wdrażali nowych terapeutów „Dalej Razem”. Korzystamy z doświadczeń ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego, przedszkola i przedsiębiorstwa społecznego.


Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?

Jak usamodzielniać niesamodzielne osoby z ASD? (2-dniowe)

Dzięki szkoleniu m.in.:

 • dowiesz się, od czego zacząć pracę nad samodzielnością osób z ASD,
 • zdobędziesz wiedzę na temat metod wykorzystywanych przy nauce samodzielności,
 • będziesz potrafiła/potrafił stworzyć pomoce terapeutyczne do nauki samodzielności.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

 • Jakie znaczenie ma nauka samodzielności dla osoby z ASD i jej otoczenia?
 • Kiedy zacząć pracę nad samodzielnością u osób z ASD?
 • Kto uczy samodzielności osoby z ASD?
 • Od czego zacząć naukę samodzielności osób z ASD?
 • Jakie metody wykorzystywać w nauce samodzielności osób z ASD?
 • Jak nauczyć czynności samoobsługowych (tj.: trening czystości, jedzenie, mycie się, dbanie o schludny wygląd)?

DZIEŃ II

 • Jak nauczyć czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (tj.: sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków, używanie prostych narzędzi)?
 • Jak nauczyć spędzania czasu wolnego?
 • W jaki sposób podjąć wyzwanie korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby z ASD (np. robienie zakupów, korzystanie ze środków transportu, korzystanie z poczty)?
 • Jak sprawdzić, kiedy osoba z ASD nabędzie daną umiejętność?

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe,
 • przykładowe karty umiejętności z zakresu samodzielności,
 • przykładowy arkusz oceny samodzielności,
 • przykładowe programy terapeutyczne,
 • pomoce terapeutyczne,
 • 3 – miesięczny dostęp do filmików „codzienne czynności” w bazie EdWord.

Uwaga:

 • Druga część szkolenia odbywa się następnego dnia po dniu pierwszym.

Garść informacji organizacyjnych:

 • Szkolenia odbywają się w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 10
 • W soboty szkolimy od 9:00 do 17:00
 • W niedziele szkolimy od 8:00 do 16:00
 • Każdy dzień szkoleniowy to 8 godzin dydaktycznych plus przerwy
 • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie Dalej Razem Edu
 • Maksymalna wielkość grupy 24 osoby
 • W grupach od 17 uczestników – 2 prowadzących
 • I najważniejsze: ZAMAWIAJ WCZEŚNIEJ, PŁAĆ MNIEJ!

cena obowiązujaca od: 07.08.2017 - 600 zł

cena obowiązujaca od: 07.09.2017 - 640 zł

Wolne miejsca

Termin: 07.10.2017
cena: 640 zł
Marzena Ganczar

Marzena Ganczar

Pedagog. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz terapii zajęciowej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie, ukończyła m.in. kursy dotyczące kinezjologii, terapii taktylnej, terapii behawioralnej. Pracuje z osobami z autyzmem od 2004 roku. Współtwórczyni i dyrektor merytoryczny Dalej Razem sp. z o.o. – przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego dorosłe osoby z ASD. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem zespołu pracującego z młodzieżą i mniej samodzielnymi dorosłymi osobami z ASD.

Kontakt

Natalia Strzała

Tel: 514 734 793
E-mail: szkolenia@dalejrazem.pl

Formularz kontaktowy