0

Szkolenia Autyzm

Przygotowujemy do pracy z osobami z autyzmem, tak jak byśmy wdrażali nowych terapeutów „Dalej Razem”. Korzystamy z doświadczeń ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego, przedszkola i przedsiębiorstwa społecznego.

Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?

Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD? (2-dniowe)

Dzięki szkoleniu uczestnik m.in.:

  • nauczy się obserwować zachowania komunikacyjne osób z ASD,
  • nabędzie umiejętności rozwijania bazy komunikacyjnej osób z ASD,
  • pozna podstawowe narzędzia wspomagające proces pracy logopedycznej,
  • dowie się, jak poprzez wspierające techniki oddziaływań rozwijać komunikację osób z ASD,
  • dowie się, jak dostosować istniejące metody komunikacji alternatynwej do możliwości poszczególnych osób z ASD.

 

Program szkolenia:

DZIEŃ I

  • Od czego zacząć, czyli jak diagnozować i wspierać rozwój umiejętności prelingwalnych?
  • Cechy charakterystyczne komunikacji osób z ASD.
  • Dziecko nie jest gotowe na mowę – co dalej?
  • Doświadczenia terapeutów w pracy nad rozwojem mowy i komunikacji.
  • Arkusz badania mowy jako podstawowe narzędzie pracy logopedy.

DZIEŃ II

  • Jak wspomagać rozwój mowy poprzez wykorzystanie elementów metody terapii ręki?
  • Jak zbadać dominację stronną oraz przeprowadzić badanie w praktyce?
  • Jak pracować z echolalią? – wskazówki praktyczne.
  • Chcę być zrozumianym, czyli jak wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji osób z ASD.
  • Jak obserwować zachowania komunikacyjne u osób z autyzmem przy użyciu Arkusza Zachowań Komunikacyjnych?

Uczestnicy otrzymają:

  • arkusz badania mowy
  • arkusz badania lateralizacji
  • opis rozwoju umiejętności prelingwalnych na podstawie Monachijskiej Skali Rozwoju Dziecka
  • szczegółowy konspekt szkolenia

 

Uwaga:

  • Druga część szkolenia odbywa się następnego dnia po dniu pierwszym.
  • Aby zapisać się na listę rezerwową prosimy o kontakt

cena obowiązujaca od: 28.12.2014 - 378 zł

cena obowiązujaca od: 28.01.2015 - 408 zł

Brak wolnych miejsc

Termin: 14.03.2015
cena: 408 zł

Inne terminy

Katarzyna  Suchocka

Katarzyna Suchocka

Pedagog i logopeda. Dyplomowany specjalista z zakresu neurologopedii klinicznej oraz wczesnej interwencji. Uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Posługuje się językiem migowym. Pracuje z osobami z autyzmem od 2007 r. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem zespołu ds. komunikacji osób z autyzmem.

Kontakt

Dorota Poślednia

Tel: 514 734 793
E-mail: szkolenia@dalejrazem.pl

Formularz kontaktowy

autyzm | Zespół Aspergera | komunikacja alternatywna | pomoce terapeutyczne | szkolenia