0

Szkolenia Autyzm

Przygotowujemy do pracy z osobami z autyzmem, tak jak byśmy wdrażali nowych terapeutów „Dalej Razem”. Korzystamy z doświadczeń ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego, przedszkola i przedsiębiorstwa społecznego.


Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi i autyzmem?

Jak prowadzić terapię zaburzeń sensorycznych u osób z autyzmem (ASD)?

Dzięki szkoleniu m.in.:

 • nauczysz się rozpoznać zaburzenia w zakresie zmysłów (dotyku, propriocepcji, słuchu,wzroku, równowagi, smaku i powonienia)
 • będziesz potrafił na podstawie zachowania dziecka rozpoznać jego potrzeby sensoryczne
 • nauczysz się przeprowadzać wywiad z rodzicem dziecka z podejrzeniem zaburzeń SI
 • opanujesz umiejętność wykorzystywania wybranych technik integracji sensorycznej do wspomagania codziennej pracy terapeutycznej i edukacyjnej

Program szkolenia z zaburzeń sensorycznych:

 • Jak zmysły determinują codzienne funkcjonowanie człowieka z autyzmem?
 • Jak rozpoznać zaburzenia w zakresie zmysłów: dotyku, propriocepcji, słuchu, wzroku, równowagi, smaku i powonienia?
 • Jak, na podstawie zachowania dziecka z autyzmem, rozpoznać jego potrzeby sensoryczne?
 • Jak interpretować zachowanie dziecka w kategorii nadwrażliwości i niedowrażliwości w obrębie zmysłów?
 • Jak przeprowadzić wywiad sensoryczny z rodzicami dziecka?
 • Jak wykorzystywać wybrane techniki integracji sensorycznej do wspomagania codziennej pracy terapeutycznej i edukacyjnej? – wskazówki praktyczne.
 • Jak budować sekwencje symulacyjne i wykonywać ćwiczenia?
 • Jak dostosować środowisko szkolne do potrzeb i ograniczeń osób z nieprawidłowym przetwarzaniem zmysłowym?

Podczas szkolenia otrzymasz:

 • kwestionariusz zachowań autostymulacyjnych z podziałem na poszczególne zmysły (dotyk, słuch, wzrok, smak, powonienie, równowaga)
 • narzędzia przesiewowe do badania ryzyka zaburzeń sensorycznych
 • kwestionariusz ryzyka zaburzeń sensorycznych u niemowląt
 • kwestionariusz nadwrażliwości dotykowej
 • kwestionariusz ryzyka zaburzeń sensorycznych
 • przykładowe programy terapeutyczne
 • przykładowe sekwencje stymulacyjne
 • autorskie i unikalne materiały szkoleniowe

Garść informacji organizacyjnych:

 • Szkolenia odbywają się w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 10
 • W soboty szkolimy od 9:00 do 17:00
 • W niedziele szkolimy od 8:00 do 16:00
 • Każdy dzień szkoleniowy to 8 godzin dydaktycznych plus przerwy
 • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie Dalej Razem Edu
 • Maksymalna wielkość grupy 24 osoby
 • W grupach od 17 uczestników – 2 prowadzących
 • I najważniejsze: ZAMAWIAJ WCZEŚNIEJ, PŁAĆ MNIEJ!
 • LISTA REZERWOWA – prosimy o kontakt

cena obowiązujaca od: 19.01.2017 - 238 zł

cena obowiązujaca od: 19.02.2017 - 268 zł

Wolne miejsca

Termin: 19.03.2017
cena: 268 zł

Najbliższe szkolenia

Małgorzata Grygiel

Małgorzata Grygiel

Pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, arteterapeuta. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie, ukończyła szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z ASD. Pracuje z osobami z autyzmem od 2001 roku, zajęcia integracji sensorycznej prowadzi od 2007 roku. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem ds. szkoleń oraz członkiem zespołu diagnostycznego.

Kontakt

Natalia Strzała

Tel: 514 734 793
E-mail: szkolenia@dalejrazem.pl

Formularz kontaktowy

id store: 1


id website: 1