0

Szkolenia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Dalej Razem Edu
Przygotowujemy do pracy z osobami z autyzmem, tak jak byśmy wdrażali nowych terapeutów „Dalej Razem”. Korzystamy z doświadczeń ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego, przedszkola i przedsiębiorstwa społecznego.


Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi i ASD?

Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi i ASD?

Dzięki szkoleniu uczestnik m.in.:

 • nauczy się rozpoznać zaburzenia w zakresie zmysłów (dotyku, propriocepcji, słuchu,wzroku, równowagi, smaku i powonienia),
 • będzie potrafił na podstawie zachowania dziecka rozpoznać jego potrzeby sensoryczne,
 • nauczy się przeprowadzać wywiad z rodzicem dziecka z podejrzeniem zaburzeń SI,
 • opanuje umiejętność wykorzystywania wybranych techniki integracji sensorycznej do wspomagania codziennej pracy terapeutycznej i edukacyjnej.

Program szkolenia:

 • Jak zmysły determinują codzienne funkcjonowanie człowieka?
 • Jak rozpoznać zaburzenia w zakresie zmysłów: dotyku, propriocepcji, słuchu, wzroku, równowagi, smaku i powonienia?
 • Jak, na podstawie zachowania dziecka, rozpoznać potrzeby sensoryczne?
 • Jak interpretować zachowanie dziecka w kategorii nadwrażliwości i niedowrażliwości w obrębie zmysłów?
 • Jak przeprowadzić wywiad sensoryczny z rodzicami dziecka?
 • Jak wykorzystywać wybrane techniki integracji sensorycznej do wspomagania codziennej pracy terapeutycznej i edukacyjnej? – wskazówki praktyczne.
 • Jak budować sekwencje symulacyjne i wykonywać ćwiczenia?
 • Jak dostosować środowisko szkolne do potrzeb i ograniczeń osób z nieprawidłowym przetwarzaniem zmysłowym?

Uczestnicy otrzymają:

 • kwestionariusz zachowań autostymulacyjnych z podziałem na poszczególne zmysły (dotyk, słuch, wzrok, smak, powonienie, równowaga),
 • narzędzia przesiewowe do badania ryzyka zaburzeń sensorycznych,
 • kwestionariusz ryzyka zaburzeń sensorycznych u niemowląt,
 • kwestionariusz nadwrażliwości dotykowej,
 • kwestionariusz ryzyka zaburzeń sensorycznych,
 • przykładowe programy terapeutyczne,
 • przykładowe sekwencje stymulacyjne,
 • szczegółowy konspekt szkolenia.

cena obowiązujaca od: 05.03.2015 - 228 zł

cena obowiązujaca od: 20.03.2015 - 258 zł

Wolne miejsca

Termin: 12.04.2015
cena: 258 zł

Najbliższe szkolenia

Małgorzata Grygiel

Małgorzata Grygiel

Pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, arteterapeuta. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie, ukończyła szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z ASD. Pracuje z osobami z autyzmem od 2001 roku, zajęcia integracji sensorycznej prowadzi od 2007 roku. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem ds. szkoleń oraz członkiem zespołu diagnostycznego.

Kontakt

Natalia Strzała

Tel: 514 734 793
E-mail: szkolenia@dalejrazem.pl

Formularz kontaktowy

id store: 1


id website: 1