0

Szkolenia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Dalej Razem Edu
Przygotowujemy do pracy z osobami z autyzmem, tak jak byśmy wdrażali nowych terapeutów „Dalej Razem”. Korzystamy z doświadczeń ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego, przedszkola i przedsiębiorstwa społecznego.


Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?

Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD? (2-dniowe)

Dzięki szkoleniu uczestnik m.in.:

 • nauczy się definiować trudne zachowania,
 • będzie potrafił określić przyczynę niepożądanego zachowania,
 • nabędzie umiejętność budowania programów radzenia sobie z trudnym zachowaniem,
 • dowie się, jak określać strategie krótko- i długoterminowe,
 • nauczy się analizować nagrania trudnych zachowań.

 

Program szkolenia:

DZIEŃ I

 • Czym są trudne zachowania?
 • Dlaczego trudne zachowania sprawiają trudność?
 • Jakie są przyczyny trudnych zachowań?
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami w oparciu o model ABC?
 • Jak wzmacniać osoby z autyzmem?
 • Jak budować programy strategii krótko- i długoterminowych w pracy nad trudnym zachowaniem?
 • Jak prowadzić rozmowę z rodzicem/opiekunem dotyczącą trudnych zachowań?
 • Jak wypełniać dostępne kwestionariusze dotyczące trudnych zachowań?

DZIEŃ II

 • Jak analizować trudne zachowanie w oparciu o wybrane kwestionariusze?
 • Jak analizować nagrania trudnych zachowań?
 • W jakich sytuacjach nagrywać zachowania trudne?
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami w pracy z osobami przejawiającymi trudne zachowania?

Uczestnicy otrzymają:

 • kwestionariusz obserwacji zachowania trudnego
 • miniprzewodnik „Candida albicans”
 • miniprzewodnik „Jak pracować z wybranym trudnym zachowaniem?”
 • miniprzewodnik „Brawo! Super! Świetnie!” dotyczący rodzajów wzmocnień/nagród dostosowanych do wieku i miejsc/placówek, w kórych przebywa uczeń/podopieczny
 • szczegółowy konspekt szkolenia

 

Uwaga:

 • Druga część szkolenia odbywa się następnego dnia po dniu pierwszym.
 • Aby zapisać się na listę rezerwową prosimy o kontakt.

cena obowiązujaca od: 14.01.2015 - 378 zł

cena obowiązujaca od: 14.02.2015 - 408 zł

Wolne miejsca

Termin: 28.03.2015
cena: 408 zł

Najbliższe szkolenia

Marzena Ganczar

Marzena Ganczar

Pedagog. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz terapii zajęciowej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie, ukończyła m.in. kursy dotyczące kinezjologii, terapii taktylnej, terapii behawioralnej. Pracuje z osobami z autyzmem od 2004 roku. Współtwórczyni i dyrektor merytoryczny Dalej Razem sp. z o.o. – przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego dorosłe osoby z ASD. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem zespołu pracującego z młodzieżą i mniej samodzielnymi dorosłymi osobami z ASD.

Kontakt

Natalia Strzała

Tel: 514 734 793
E-mail: szkolenia@dalejrazem.pl

Formularz kontaktowy

id store: 1


id website: 1