0


(G 2/7) Gesty - "Pomóż mi"

ROZWIJANIE MOWY NIEWERBALNEJ - GESTY

OPIS ĆWICZENIA:
Przebieg ćwiczenia: pokazujemy dziecku atrakcyjną aktywność, która może dziecku sprawić trudność. Kiedy dziecko wyciąga rączki ponieważ chce by mu pomóc, uczymy je wykonywać gest “pomóż mi” (wyprostowane palce obu dłoni stykają się ze sobą i się poruszają do przodu i do tyłu). Jeżeli dziecko wykona gest, pomagamy mu. By dobrze wyćwiczyć umiejętność, kilkukrotnie dajemy możliwość do poproszenia o pomoc, by dziecko miało wiele okazji do ćwiczenia gestu.

UWAGA:
Nauczenie dziecka gest “pomóż mi” zapobiega wielu trudnym zachowaniom, ponieważ dziecko nie musi się denerwować i krzyczeć, tylko spokojnie prosi dorosłego o pomoc, gdy sobie z czymś nie radzi.
360 dni(Jak pracować z dzieckiem)
85zł

Kontakt

Katarzyna Suchocka

Koordynator ds. komunikacji Osób z autyzmem

Katarzyna Suchocka

Pedagog i logopeda. Dyplomowany specjalista z zakresu neurologopedii klinicznej oraz wczesnej interwencji. Uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Posługuje się językiem migowym. Pracuje z osobami z autyzmem od 2007 r. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem zespołu ds. komunikacji osób z autyzmem.

id store: 1


id website: 1