0

Szkolenia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Dalej Razem Edu
Przygotowujemy do pracy z osobami z autyzmem, tak jak byśmy wdrażali nowych terapeutów „Dalej Razem”. Korzystamy z doświadczeń ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego, przedszkola i przedsiębiorstwa społecznego.


Akademia TEACCH (szkolenie 6-dniowe)

Akademia TEACCH (szkolenie 6-dniowe)

Dlaczego Akademia TEACCH jest wyjątkowa?:

 • pierwsza Akademia dla nauczycieli w Polsce, która w praktyczny sposób przedstawia dostosowanie NOWEJ podstawy programowej do osób z ASD w oparciu o model TEACCH,
 • szkolenia poprowadzą doświadczone trenerki: wieloletni nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowej Soli, twórca pierwszej klasy dla osób z autyzmem oraz terapeuta SPOA Dalej Razem współpracujący z nauczycielami w trybie konsultacji, wcześniej wolontariusz w SOSW w Nowej Soli,
 • Akademia ma charakter warsztatowy – staniesz się praktykiem,
 • w trakcie zajęć będziesz mieć możliwość omawiania własnych przypadków – uczniów z ASD,
 • w trakcie szkolenia otrzymasz kilkanaście pomocy terapeutycznych, a niektóre z nich wykonasz osobiście w trakcie licznych warsztatów,
 • każdy Uczestnik otrzymuje możliwość odbycia 10-godzinnego stażu praktycznego.

Dzięki Akademii m.in.:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu przygotowania i prowadzenia edukacji oraz terapii uczniów z ASD w oparciu o model TEACCH,
 • nauczysz się oceniać poziom funkcjonowania uczniów z ASD,
 • posiądziesz wiedzę, jak nauczyć osobę z ASD 20 podstawowych umiejętności niezbędnych w procesie edukacji i terapii,
 • nabędziesz umiejętność tworzenia planów dnia oraz planów aktywności w różnych formach, a także w trakcie różnego rodzaju zajęć edukacyjnych i terapeutycznych,
 • nauczysz się „cieniowania” ucznia z ASD,
 • nabędziesz wiedzę, jak modyfikować dostępne materiały edukacyjne,
 • nauczysz się tworzyć pomoce wizualne dla uczniów z ASD, by realizować wybrane treści nauczania ujęte w podstawie programowej.

Program szkolenia:

DZIEŃ I (29.09.2018)

 • Jakie możliwości daje uczniowi z ASD edukacja w Polsce?
 • Czym jest model TEACCH?
 • Jakie metody terapii i edukacji wykorzystuje się w modelu TEACCH?
 • Jak zdiagnozować poziom funkcjonowania uczniów z ASD w oparciu o model TEACCH?
 • Jak stworzyć IPET dla ucznia z ASD w oparciu o diagnozę funkcjonalną?

DZIEŃ II (30.09.2018)

 • Jak wygląda model pracy z uczniem z ASD w szkole specjalnej? 
 • Jak zmotywować ucznia z ASD do nauki?
 • Od czego zacząć edukację ucznia z ASD?
 • Jak nauczyć osoby z ASD umiejętności podstawowych z zakresu współpracy, naśladowania, dopasowywania i sortowania?

DZIEŃ III (13.10.2018)

 • Jak stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko dla ucznia z ASD w szkole specjalnej?
 • Jak zorganizować czas uczniom z ASD w szkole?
 • Jak wprowadzić pierwszy plan dnia uczniowi z ASD?
 • Jak nauczyć korzystania z planu dnia wykorzystując podpowiedzi manualne?
 • Jak stworzyć plany wybranych lekcji uczniom z ASD, np. język polski, język nowożytny, matematyka, historia, plastyka, religia itp.?
 • Jak stworzyć plany wybranych zajęć specjalistycznych, np. logopedia, rehabilitacja, rewalidacja, integracja sensoryczna itp.?

DZIEŃ IV (14.10.2018)

 • Jak wprowadzić pierwszy plan aktywności?
 • Jak stworzyć plany wybranych aktywności podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych?
 • Jak wykorzystać plany aktywności do nauki dokonywania wyboru?
 • Jak zmodyfikować i dostosować wybrane materiały (np. karty pracy) dla uczniów z ASD w szkole specjalnej?

DZIEŃ V (27.10.2018)

Jak wykorzystać pomoce wizualne do realizacji wybranych treści nauczania u uczniów z ASD w szkole specjalnej (na przykładzie podstawy programowej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym), tj:

  1. umiejętność samoobsługi,
  2. dbałość o zdrowie,
  3. umiejętność porozumiewania się z otoczeniem,
  4. rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania,
  5. rozwijanie percepcji słuchowej,
  6. ćwiczenia pamięci.

DZIEŃ VI (28.10.2018)

 • Jak wykorzystać pomoce wizualne do realizacji wybranych treści nauczania u uczniów z ASD w szkole specjalnej (na przykładzie podstawy programowej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym), tj:
  1. nauka czytania,
  2. poznawanie najbliższego otoczenia,
  3. poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturalnego,
  4. twórczość artystyczna,
  5. poznawanie przyrody,
  6. zajęcia ruchowe,
  7. kształcenie techniczne.
 • Jak oceniać wiedzę uczniów z ASD?
 • Dlaczego model TEACCH jest tak ważny w edukacji i terapii ucznia z ASD?

Podczas szkolenia otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe,
 • przykładowe IPET uczniów z ASD w szkole specjalnej,
 • przykładowe karty umiejętności,
 • przykładowe arkusze terapeutyczne,
 • pomoce terapeutyczne,
 • 6 – miesięczny dostęp do bazy obrazków EdWord, filmików „codzienne czynności” oraz filmików „trening umiejętności społecznych”.

Garść informacji organizacyjnych:

 • Zajęcia odbywają się w następujących godzinach:
 • sobota: 9.00 - 17.00,
 • niedziela: 8.00 - 16.00,
 • Szkolenia odbywają się w Zielonej Górze,
 • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie Dalej Razem Edu.

Szkolenie odbędzie się po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Wolne miejsca

Termin: 29.09.2018
cena: 1550 zł

Najbliższe szkolenia

Marzena Ganczar

Marzena Ganczar

Pedagog. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz terapii zajęciowej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie, ukończyła m.in. kursy dotyczące kinezjologii, terapii taktylnej, terapii behawioralnej. Pracuje z osobami z autyzmem od 2004 roku. Współtwórczyni i dyrektor merytoryczny Dalej Razem sp. z o.o. – przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego dorosłe osoby z ASD. W Ośrodku Dalej Razem jest koordynatorem zespołu pracującego z młodzieżą i mniej samodzielnymi dorosłymi osobami z ASD.

Kontakt

Natalia Strzała

Tel: 514 734 793
E-mail: szkolenia@dalejrazem.pl

Formularz kontaktowy

id store: 1


id website: 1